Belediye Birimleri Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.

Müdür: Mehmet Akif GÜREL
Tel: 711 60 02 / 113