Belediye Birimleri Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar.
 
Müdür: Salih DEMİR
Tel: 711 60 02 / 118