×

Etik Kurul

Dodurga Belediyesi Etik Komisyonu Faaliyetleri

Belediyemiz Etik komisyonu 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Etik davranış İlkeleri yönetmeliğinin yayımı tarihinden itibaren Belediyemizde Etik Davranış İlkeleri yönetmeliği gereği 02.08.2006 tarihinde Etik komisyonu kurulmuş olup Bu komisyonda Belediyemiz Birim Amirleri olarak, Pehlül İNCE Yazı İşl.Md.V, Mustafa ŞAHİN Mali Hiz.Md.V, Ayhan ATMACA İmar ve Şeh.Md.V görevlendirilmiştir.

Kurumumuzda bulunan tüm personelimizle Kamu görevlileri etik sözleşmesi yapılmış sözleşme örneğinden birer adet personele dağıtılmış, kendilerine etik davranış İlkeleri Yönetmeliğinden birer adet verilerek okumaları sağlanmış ve yönetmelik birim amirleri tarafından açıklamalı olarak personele anlatılmıştır. Belediyemiz etik komisyonu bu güne kadar personelin etik davranışlar hakkında eğitimi için gerek duyulan zamanlarda personelle toplantılar yapmış bu konuda gerekli görülen eğitim çalışması yapılmış etik konusunda yayınlanan yazı büroşür ve diğer yayınlar personelle paylaşılmış, ilanlar yapılmış bu konudaki afiş ve büroşürler gerekli görülen yerlere yapıştırılmış, etik davranış ilkeleri çerçevesinde personelde görülen eksiklere hemen müdahale edilmiş, belediyemiz personelinin moralinin yüksek tutulması için azami gayret gösterilmiş. Etik olmayan davranışlarla karşılaşan halkımızın şikayetlerini rahatça iletebilmesi için çeşitli yerlere şikayet kutuları konulmuş ve bu konudaki izleme ve eğitim çalışmalarımız etik komisyonumuz tarafından devam etmektedir.