×

Birimler

Yazı İşleri Müdürlüğü

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.

Müdür: Şener BİÇER
Tel: 711 60 02 / 113

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar.

Müdür: Salih DEMİR
Tel: 711 60 02 / 118

Fen İmar İşleri

Müdür : Ayhan ATMACA
Tel : 711 60 02 / 115

Emlak Şefliği

Şef: Onur KAPLAN
711 60 02 / 117

Dodurga Çevre Eğitim Kültür Hiz. ve İnş. Paz. Tic. Ltd. Şti. Müdürü

Onur KAPLAN
711 60 02 / 117