Belediye Birimleri Emlak Şefliği

Emlak Şefliği

Emlak Şefi Vekili

Şener BİÇER
711 60 02 / 17